Uczeń z klasą
  Home Uczeń z klasą

   

  Uczeń z klasą grudzień 2014 i styczeń 2015 r.

   

  W piątek 7 listopada 2014r.  odbyło się pierwsze podsumowanie szkolnego  konkursu „Ucznia z Klasą”  za okres od 15 września do 31 października 2014r.  Rozstrzygnięty został również konkurs dla uczniów klas IV-VI  na projekt miesięcznej odznaki „Ucznia z Klasą” w bieżącym roku szkolnym. Samorząd Uczniowski większością głosów wybrał projekt uczennicy klasy VA Antoniny Janowskiej.

  Poniżej lista uczniów wyróżnionych w I podsumowaniu:

  kl. Ia

  1. Franciszek Kruszyński
  2. Milena Żaromińska
  3. Wiktoria Choła
  4. Martyna Stolarek

  kl. Ib

  1. Maja Łęgosz
  2. Barbara Brzezińska
  3. Marlena Rogulska
  4. Zuzanna Prośniewska

  kl. IIa

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Natalia Adamczewska
  3. Wojciech Łęgosz
  4. Julia Piotrowska
  5. Maja Wasilewska

   

  kl. IIb

  1. Blanka Bystrosz
  2. Patrycja Kamińska
  3. Oliwia Maćkowiak
  4. Maria Nykiel
  5. Anna Prostańska
  6. Maria Rzepecka
  7. Zofia Rzepecka
  8. Nela Sondej

  kl. III

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Kinga Prusinowska
  3. Helena Pikulska
  4. Wiktor Ciosek
  5. Kacper Borys

   

  kl. IV

  1. Jakub Borys
  2. Oliwia Maniakowska
  3. Zofia Brzezińska
  4. Wiktoria Prusinowska
  5. Aleksandra Ruszkiewicz
  6. Krystian Supera

  Kl. Va

  1. Agata Lesiak
  2. Mateusz Musialczyk

  Kl. Vb

  1. Maciej Nysiak
  2. Marta Pawlaczek
  3. Marta Depta

  kl. VI

  1. Maria Depta
  2. Milena Marszałek

  Monika Ruszkiewicz

   

   

  Uczeń z Klasą - Listopad  2014


  Kl. Ia

  1. Franciszek Kruszyński
  2. Milena Żaromińska
  3. Wiktoria Choła
  4. Martyna Stolarek
  5. Julia Ciejka
  6. Weronika Kukieła
  7. Martyna Przybylak
  8. Kacper Łupiński
  9. Filip Marszałek

   

  kl. Ib

  1. Maja Łęgosz
  2. Barbara Brzezińska
  3. Marlena Rogulska
  4. Zuzanna Prośniewska
  5. Julia Stańczyk
  6. Oliwia Nebelska
  7. Lena Furman
  8. Hubert Kopczyński
  9. Krzysztof Rutkowski
  10. Rozalia Nykiel

  kl. IIa

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Wojciech Łęgosz
  3. Julia Piotrowska
  4. Maja Wasilewska

   

  KL. IIb

  1. Blanka Bystrosz
  2. Patrycja Kamińska
  3. Maria Nykiel
  4. Anna Prostańska
  5. Nela Sondej

   

  Kl. III

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Kinga Prusinowska
  3. Helena Pikulska
  4. Wiktor Ciosek
  5. Aleksandra Stolarek

   

   

  kl. IV

  1. Jakub Borys
  2. Oliwia Maniakowska
  3. Zofia Brzezińska
  4. Wiktoria Prusinowska
  5. Aleksandra Ruszkiewicz
  6. Szymański Filip

  Kl. Va

  1. Agata Lesiak
  2. Mateusz Musialczyk

  Kl. Vb

  1. Maciej Nysiak
  2. Marta Pawlaczek
  3. Marta Depta
  4. Juliusz Andrzejczak

  kl. VI

  1. Maria Depta
  2. Milena Marszałek
  3. Aleksandra Mes
  4. Igor Felisiak
  5. Julia Prostańska

   

   

   

  REGULAMIN KONKURSU „UCZEŃ Z KLASĄ” 2013/2014

   

  Uczeń z klasą to uczeń wyjątkowy- pilny, obowiązkowy, kulturalny,  zaangażowany w życie szkoły, lubiany przez pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.

  Uczeń z klasą to wzór godny naśladowania!

  Patronem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

  1. Cele konkursu:

   

  • promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych postaw społecznych wobec innych osób
  • wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw uczniów
  • mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen
  • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz do angażowania się w działalność organizacji szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz

   

  1. Termin konkursu:

   

  konkurs trwa w okresie od 23 września  2013r. do 14 czerwca 2014r.

   

  1. Uczestnicy:

   

  uczniowie klas : I – III i   IV – VI

   

  1. Kryteria oceny (czyli co będzie brane pod uwagę podczas przyznawania tytułu „Ucznia z Klasą”):

   

  1. Stosunek do obowiązków szkolnych tj. przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, aktywna praca na lekcji, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  2. Kultura osobista tj. wzorowe zachowanie się na lekcji, na przerwie, na świetlicy, na przystanku autobusowym, podczas uroczystości szkolnych
  3. Zaangażowanie się w życie klasy i szkoły tj. pomoc w organizacji i udział w uroczystościach szkolnych, praca w szkolnych organizacjach np. Samorząd Uczniowski, przynależność do kół zainteresowań np. koło teatralne
  4. Opinia klasy o uczniu tj. czy dany uczeń jest koleżeński i uczynny wobec innych

   

  Uwaga

  Kryteria „a” i „b” ocenianie będą w pięciostopniowej skali 1- 5 gdzie „1”- źle; „5” bardzo dobrze. Do miesięcznej odznaki „Ucznia z Klasą” mogą zostać nominowani tylko uczniowie, którzy osiągną za dany miesiąc od 98% do 100% ogólnej liczby punktów.

   

   

  1. Organizator konkursu : komisja ds. wychowawczych w składzie:

  p. Izabela Napora,  p. Monika Ruszkiewicz, p. Piotr Kapral.

  Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, sumuje opinie o uczniach

  pod koniec każdego miesiąca, przyznaje tytuły „Ucznia z Klasą” i przedstawia wyniki  p. Dyrektor.

   

  1. Przebieg konkursu:

   

  • Ogłoszenie uczniom regulaminu konkursu
  • Zbieranie opinii o uczniach nominowanych do tytułu „Ucznia z Klasą” przez wychowawców pod koniec każdego miesiąca (między 25 a ostatnim dniem miesiąca); od  Dyrektora i innych nauczycieli, zapoznanie się z opinią klasy o uczniu
  • Podsumowanie otrzymanych opinii i ocen uczniów nominowanych do tytułu „Ucznia z Klasą”
  • Uroczyste wręczenie wytypowanym uczniom odznak „Ucznia z Klasą” na okres 1 miesiąca
  • Przedłożenie p .Dyrektor pod koniec roku szkolnego- po 14 czerwca 2013r. comiesięcznych laureatów konkursu  uczniów.
  • Przedstawienie listy laureatów do akceptacji Radzie Pedagogicznej
  • Laureaci konkursu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nagradzani są pamiątkowym dyplomem oraz statuetką „Ucznia z Klasą”

   

  1. Uwagi końcowe

   

  • Laureatem konkursu zostaje uczeń, który utrzymał miesięczną  odznakę przez cały okres trwania konkursu.
  • Wyróżnienie w konkursie otrzymuje uczeń, który w ciągu trwania konkursu raz utracił miesięczny tytuł „Ucznia z Klasą”
  • Zdarzenia losowe, takie jak dłuższa nieobecność ucznia spowodowana np. chorobą, które uniemożliwiają w danym miesiącu wytypowanie go do miesięcznego wyróżnienia, nie będą brane w ogólnym podsumowaniu konkursu.
  • Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, może zgłosić swoje propozycję wyróżnienia ucznia, który z jakiś względów nie spełnił kryterium do otrzymania wyróżnienia w konkursie - utracił odznakę 2 razy podczas trwania konkursu)

   

   

  Zapraszamy do udziału w konkursie

   


  Podsumowanie szkolnego konkursu Uczeń z Klasą 2013/2014

   

  Laureaci

  1. Bartosz Bogulewski kl. Ia
  2. Patrycja Kamińska kl. Ib
  3. Nela Sondej kl. Ib
  4. Maria Rzepecka kl. Ib
  5. Gabriela Jaroszewska kl. II
  6. Helena Pikulska kl. II
  7. Kinga Prusinowska kl. II
  8. Aleksandra Stolarek kl. II
  9. Zofia Brzezińska kl. III
  10. Oliwia Manikowska kl. III
  11. Wiktoria Prusinowska kl. III
  12. Aleksandra Ruszkiewicz kl. III
  13. Agata Lesiak kl. IVa
  14. Maciej Nysiak kl. IVb
  15. Milena Marszałek kl. V
  16. Zofia Machała kl. VI
  17. Michał Kropiwnicki kl. VI

   

  Wyróżnienia

  1. Zofia Rzepecka kl. Ib
  2. Oliwia Maćkowiak kl. Ib
  3. Martyna Kaczmarek kl. III
  4. Amelia Wylazłowska kl. III
  5. Jakub Borys kl. III
  6. Aleksandra Mes kl. V

   

   


  Podsumowanie szkolnego konkursu Uczeń z Klasą 2013/2014

   

  Laureaci

  1. Bartosz Bogulewski kl. Ia
  2. Patrycja Kamińska kl. Ib
  3. Nela Sondej kl. Ib
  4. Maria Rzepecka kl. Ib
  5. Gabriela Jaroszewska kl. II
  6. Helena Pikulska kl. II
  7. Kinga Prusinowska kl. II
  8. Aleksandra Stolarek kl. II
  9. Zofia Brzezińska kl. III
  10. Oliwia Manikowska kl. III
  11. Wiktoria Prusinowska kl. III
  12. Aleksandra Ruszkiewicz kl. III
  13. Agata Lesiak kl. IVa
  14. Maciej Nysiak kl. IVb
  15. Milena Marszałek kl. V
  16. Zofia Machała kl. VI
  17. Michał Kropiwnicki kl. VI

   

  Wyróżnienia

  1. Zofia Rzepecka kl. Ib
  2. Oliwia Maćkowiak kl. Ib
  3. Martyna Kaczmarek kl. III
  4. Amelia Wylazłowska kl. III
  5. Jakub Borys kl. III
  6. Aleksandra Mes kl. V

   

   

  Uczeń z Klasą – Kwiecień   2014

   

  Klasa Ia

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Julia Piotrowska
  3. Maja Wasilewska
  4. Szymon Fijałkowski
  5. Martyna Rogulska
  6. Maciej Kopczyński
  7. Amelia Furman
  8. Stanisław  Kropiwnicki

   

  klasa Ib

  1. Patrycja Kamińska
  2. Nela Sondej
  3. Maria Rzepecka
  4. Zofia Rzepecka
  5. Oliwia Maćkowiak
  6. Maria Nykiel
  7. Anna Prostańska

   

  Klasa II

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Helena Pikulska
  3. Kinga Prusinowska
  4. Aleksandra Stolarek

   

   

  Klasa III

  1. Zofia Brzezińka
  2. Oliwia Maniakowska
  3. Wiktoria Prusinowska
  4. Aleksandra Ruszkiewicz
  5. Jakub Borys

   

  Klasa IVa

  1. Agata Lesiak
  2. Seweryn Kosior

   

  Klasa IVb

  1. Maciej Nysiak
  2. Juliusz Andrzejczak
  3. Marta Depta
  4. Marta Pawlaczek
  5. Zuzanna Grzelak

   

   

  Klasa V

  1. Milena Marszałek
  2. Aleksandra Mes
  3. Maria Depta
  4. Katarzyna Rychlik

   

  Klasa VI

  1. Zofia Machała
  2. Michał Kropiwnicki

   

   


   


   

   

  Uczeń z Klasą – Marzec   2014

   

  Klasa Ia

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Julia Piotrowska
  3. Maja Wasilewska
  4. Jakub Rytczak
  5. Maksymilian Rytczak

   

  klasa Ib

  1. Patrycja Kamińska
  2. Nela Sondej
  3. Maria Rzepecka
  4. Zofia Rzepecka
  5. Oliwia Maćkowiak
  6. Blanka Bystrosz
  7. Maria Nykiel

   

  Klasa II

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Helena Pikulska
  3. Kinga Prusinowska
  4. Aleksandra Stolarek

   

   

  Klasa III

  1. Zofia Brzezińka
  2. Martyna Kaczmarek
  3. Oliwia Maniakowska
  4. Wiktoria Prusinowska
  5. Aleksandra Ruszkiewicz
  6. Amelia Wylazłowska
  7. Jakub Borys
  8. Krystian Supera
  9. Kornelia Kleszczewska

   

  Klasa IVa

  1. Agata Lesiak
  2. Martyna Stempień
  3. Seweryn Kosior

   

  Klasa IVb

  1. Maciej Nysiak
  2. Juliusz Andrzejczak
  3. Marta Depta

   

  Klasa V

  1. Milena Marszałek
  2. Aleksandra Mes
  3. Maria Depta

   

  Klasa VI

  1. Zofia Machała
  2. Michał Kropiwnicki
  3. Dariusz Michalak

   


   

   

  Uczeń z Klasą – Luty  2014

   

  Klasa Ia

  1. Bartosz Bogulewski – utrzymuje
  2. Julia Piotrowska – utrzymuje

   

  Florczak Michał- stracił

  Stanisław Kropiwnicki – stracił

  Maja Wasilewska – straciła

  Amelia Furman – straciła

  Maciej Kopczyński- straciła

   

  klasa Ib

  1. Patrycja Kamińska – utrzymuje
  2. Nela Sondej- utrzymuje
  3. Maria Rzepecka – utrzymuje
  4. Igor Jaworski – utrzymuje
  5. Zofia Rzepecka – utrzymuje
  6. Oliwia Maćkowiak – utrzymuje

   

  Anna Prostańska – straciła

  Klasa II

  1. Gabriela Jaroszewska – utrzymuje
  2. Helena Pikulska – utrzymuje
  3. Kinga Prusinowska – utrzymuje
  4. Aleksandra Stolarek- utrzymuje
  5. Kacper Borys – utrzymuje

  Wiktor Ciosek – stracił

  Klasa IIi

  1. Zofia Brzezińka – utrzymuje
  2. Martyna Kaczmarek – utrzymuje
  3. Oliwia Maniakowska – utrzymuje
  4. Wiktoria Prusinowska – utrzymuje
  5. Aleksandra Ruszkiewicz- utrzymuje
  6. Amelia Wylazłowska – utrzymuje
  7. Jakub Borys – utrzymuje
  8. Krystian Supera – utrzymuje

   

  Klasa IVa

  1. Agata Lesiak – utrzymuje
  2. Martyna Stempień

  Klasa IVb

  1. Maciej Nysiak – utrzymuje
  2. Juliusz Andrzejczak- utrzymuje
  3. Adrian Szubert – utrzymuje

   

  Dominik Szubert – stracił

  1. Marta Pawlaczek- straciła

   

  Klasa V

  1. Milena Marszałek – utrzymuje
  2. Aleksandra Mes – utrzymuje
  3. Maria Depta- utrzymuje
  4. Julia Jaworska – utrzymuje

   

  Julia Prostańska – straciła

  Katarzyna Rychlik – straciła

   

  Klasa VI

  1. Zofia Machała- utrzymuje
  2. Michał Kropiwnicki – utrzymuje

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Uczeń z Klasą – Grudzień 2013/ Styczeń 2014

   

  Klasa Ia

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Florczak Michał
  3. Stanisław Kropiwnicki
  4. Julia Piotrowska
  5. Maja Wasilewska
  6. Amelia Furman
  7. Maciej Kopczyński

   

  klasa Ib

  1. Patrycja Kamińska
  2. Nela Sondej
  3. Anna Prostańska
  4. Maria Rzepecka
  5. Igor Jaworski
  6. Zofia Rzepecka
  7. Oliwia Maćkowiak

   

  Klasa II

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Helena Pikulska
  3. Kinga Prusinowska
  4. Aleksandra Stolarek
  5. Wiktor Ciosek
  6. Kacper Borys

   

  Klasa III

  1. Zofia Brzezińka
  2. Martyna Kaczmarek
  3. Oliwia Manikowska
  4. Wiktoria Prusinowska
  5. Aleksandra Ruszkiewicz
  6. Amelia Wylazłowska
  7. Jakub Borys
  8. Krystian Supera

   

  Klasa IVa

  1. Agata Lesiak

   

  Klasa IVb

  1. Maciej Nysiak
  2. Juliusz Andrzejczak
  3. Marta Pawlaczek
  4. Adrian Szubert
  5. Dominik Szubert

   

  Klasa V

  1. Milena Marszałek
  2. Julia Prostańska
  3. Aleksandra Mes
  4. Maria Depta
  5. Julia Jaworska
  6. Katarzyna Rychlik

   

   

  Klasa VI

  1. Zofia Machała
  2. Michał Kropiwnicki

   

   

  Monika Ruszkiewicz

   

   

   


   

   

   

  Uczeń z Klasą – Listopad 2013

   

  Klasa Ia

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Florczak Michał

   

  klasa Ib

  1. Patrycja Kamińska
  2. Nela Sondej
  3. Anna Prostańska
  4. Maria Rzepecka
  5. Blanka Bystrosz
  6. Igor Jaworski
  7. Zofia Rzepecka

   

  Klasa II

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Helena Pikulska
  3. Kinga Prusinowska
  4. Aleksandra Stolarek
  5. Wiktor Ciosek
  6. Weronika Męcina

   

  Klasa III

  1. Zofia Brzezińka
  2. Martyna Kaczmarek
  3. Kornelia Kleszczewska
  4. Oliwia Manikowska
  5. Wiktoria Prusinowska
  6. Aleksandra Ruszkiewicz
  7. Amelia Wylazłowska
  8. Filip Szymański
  9. Jakub Borys

   

  Klasa IVa

  1. Agata Lesiak
  2. Marta Polit

   

  Klasa IVb

  1. Maciej Nysiak

   

  Klasa V

  1. Milena Marszałek
  2. Julia Prostańska
  3. Maria Depta
  4. Aleksandra Mes

   

  Klasa VI

  1. Zofia Machała
  2. Michał Kropiwnicki

   

  04.11.2013r tj. w poniedziałek odbyło się pierwsze podsumowanie nowej edycji wewnątrzkolnego konkursu „Ucznia z Klasą”. Pani Dyrektor podczas apeli dla klas I-III i IV- VI wyróżniła miesięczną odznaką uczniów, którzy spełnili regulaminowe kryteria konkursu.

  Rozstrzygnięty został  konkurs dla uczniów klas IV-VI na projekt miesięcznej odznaki Komisja w składzie: p. Izabela Napora, p. Aneta Łyszcz, p. Monika Ruszkiewicz i p. Piotr Kapral, zdecydowała, iż w bieżącym roku szkolnym laureaci miesięcznych podsumowań nagradzani będą odznaką projektu uczennicy klasy VI Patrycji Wach. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.

   

  Poniżej lista wyróżnionych uczniów w miesiącach wrzesień- październik  2013.

   

  Monika Ruszkiewicz

  Klasa Ia

  1. Bartosz Bogulewski
  2. Stanisław Kropiwnicki
  3. Michał Florczak

   

  klasa Ib

  1. Patrycja Kamińska
  2. Nela Sondej
  3. Anna Prostańska
  4. Maria Nykiel
  5. Maria Rzepecka
  6. Blanka Bystrosz
  7. Oliwia Maćkowiak

   

  Klasa II

  1. Gabriela Jaroszewska
  2. Helena Pikulska
  3. Kinga Prusinowska
  4. Aleksandra Stolarek
  5. Wiktor Ciosek
  6. Kacper Borys

   

  Klasa III

  1. Zofia Brzezińka
  2. Martyna Kaczmarek
  3. Kornelia Kleszczewska
  4. Oliwia Maniakowska
  5. Wiktoria Prusinowska
  6. Aleksandra Ruszkiewicz
  7. Amelia Wylazłowska
  8. Filip Szymański

   

  Klasa IVa

  1. Agata Lesiak

   

   

  Klasa IVb

  1. Maciej Nysiak
  2. Marta Pawlaczek

   

  Klasa V

  1. Milena Marszałek
  2. Katarzyna Rychlik
  3. Julia Prostańska

   

  Klasa VI

  1. Zofia Machała
  2. Michał Kropiwnicki

   


   

   

  Uczniowie wyróżnieni w konkursie „Uczeń z Klasą”

   

  za miesiąc grudzień 2012r. i styczeń 2013r.

   

  Klasa I

  1. Kinga Prusinowska
  2. Aleksandra  Stolarek
  3. Helena Pikulska
  4. Kacper Borys
  5. Gabriela Jaroszewska

   

  Klasa II

  1. Zofia Brzezińska
  2. Martyna Kaczmarek
  3. Aleksandra  Ruszkiewicz
  4. Oliwia Maniakowska
  5. Wiktoria Prusinowska
  6. Filip Szymański
  7. Gilbert Szeląg

   

  Klasa IIIa

  1. Mateusz Musialczyk
  2. Magdalena Klimczak

   

   

  Klasa IIII b

  1. Juliusz Andrzejczak
  2. Jakub Choła
  3. Anastazja Kamińska
  4. Michał Nowicki
  5. Maciej Nysiak
  6. Marta Pawlaczek
  7. Adrian Szubert
  8. Dominik Szubert

   

  Klasa IV

  1. Aleksandra Mes
  2. Katarzyna Rychlik
  3. Milena Marszałek
  4. Maria Depta
  5. Julia  Prostańska
  6. Julia Antczak
  7. Stanisław Pawlaczek

   

  Klasa V

  1. Zofia Machała
  2. Michał Kropiwnicki

   

  Klasa VI

  1. Sandra Jóźwiak
  2. Wojciech Szczesio
  3. Julia Bielecka

   

  Monika Ruszkiewicz

  Poprawiony (wtorek, 30 czerwca 2015 09:07)

   

  Wakacje 2015
  Sześciolatki
  Gazeta Przerwa

  'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.' To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.

  EU Cookie Directive Module Information