Wyprawka2014/15
  Home Wyprawka 2014/15

  WYPRAWKA SZKOLNA 2014- PROGRAM RZĄDOWY

   

  Rodzice uczniów z  klas II, III  i VI  mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Wniosek na dofinansowanie należy składać do dnia 12 września 2014r. do pedagoga szkolnego p. Moniki Ruszkiewicz. Wniosek do poprania również u pedagoga i szkolnej stronie WWW.

   

  Pomoc w formie dofinansowania jest udzielana:

  • uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej
  • uczniom:

  -  słabowidzącym, 
  - niesłyszącym, 
  - słabosłyszącym, 
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  -  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
  posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II- VI  szkoły podstawowej.

   

  Dla uczniów objętych rządowym programem  obowiązuje jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych- 539,00 zł na osobę w rodzinie

   

  Pomoc może być również udzielona uczniom klas II-III i VI pochodzących z rodzin, w których dochód na jednego członka w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (539,00 zł netto). Liczba uczniów, którym zostanie przydzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5 % ogólnej liczby uczniów objętych programem.

   

  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

   

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o kształceniu specjalnym wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

   

  W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (539,00 zł netto- dla uczniów z klas II-III i VI) do wniosku należy  dołączyć  uzasadnienie.

   

  Pomoc udzielana jest po przedłożeniu przez rodzica dowodu zakupu podręczników szkolnych: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica; rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

   

  Dofinansowanie do podręczników nie może przekroczyć kwoty:

  • 225,00 zł – dla ucznia klasy II lub  III  szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymiona wyżej,   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie w klasie II lub III  szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego
  • 325,00 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej oraz dla  ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymiona wyżej,   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do klasy IV- VI szkoły podstawowej

   

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Opracowała : Monika Ruszkiewicz

   


   

   

  Wakacje 2015
  Sześciolatki
  Gazeta Przerwa

  'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.' To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.

  EU Cookie Directive Module Information